مناشه امیر: اظهارات خامنه ای بهترین هدیه برای نخست وزیر اسرائیل در سفر اروپایی بود

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/menasheh-amir/4425626.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *