وضعیت اسفناک آوارگان جنگ سوریه در کشورهای همسایه

بیش از هفت سال از جنگ داخلی سوریه می گذرد، جنگی که صدها هزار کشته و زخمی و میلیون ها آواره در گوشه و کنار دنیا بجا گذاشته است. بسیاری از این آوارگان در وضعیت اسفناکی در کمپ های پناهندگان بسر می برند؛ کمپ هایی فاقد کوچک ترین امکانات ابتدایی. گزارش رزیتا ایراندوست
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/syria-displaced/4425693.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *