گزارش شهرام بهرامی درباره بیانیه سازمان آموزش بین‌الملل درباره وضعیت محمد حبیبی

بیانیه سازمان آموزش بین‌الملل درباره وضعیت محمد حبیبی و سایر معلمان زندانی در ایران واکنش نسرین ستوده به انتخاب بیست نفر از وکلا برای پرونده های امنیتی و انتقال یک زندانی در زاهدان به بند انفرادی از جمله موضوعات مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران است. گزارش شهرام بهرامی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/shahram-bahrami/4425632.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *