ایده شرکت اپل برای جلوگیری از آسیب به روابط خانوادگی در اثر استفاده زیاد از تلفن

کارشناسان هشدار می دهند صرف وقت زیاد بر روی تلفن هوشمند موجب صدمه به روابط خانواده و زندگی اجتماعی انسان می شود. شرکت اپل بزرگترین تولید کننده تلفن هوشمند جهان می گوید اپ های ویژه ای بر روی تلفن هوشمند خود ایجاد کرده که این مشکل را برطرف می کند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/apple-smartphone-control/4426981.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *