بررسی «اقدامات فریبنده مالی ایران» در نشست بنیاد دفاع از دموکراسی در واشنگتن

بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها روز سه شنبه میزبان نشستی با عنوان «اقدامات فریبنده مالی ایران» بود. در این نشست، معاون وزارت خزانه داری در امور اطلاعات مالی تروریسم به مهمترین اقدامات اخیر خزانه داری آمریکا علیه جمهوری اسلامی اشاره کرد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/fdd-iran-deceptive-practices/4426952.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *