توضیح سیگال مندلکر، معاون وزارت خزانه داری در امور اطلاعات مالی تروریسم درباره تحریم‌های جدید ایران

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/sigal-mandelker/4426936.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *