کمک به آوارگان مسلمان روهینگیا در فیلادلفیای آمریکا توسط یک گروه مسیحی

بسیاری از پناهندگان روهینگیا برای دریافت پناهندگی آمریکا، مدتی را در کشورهای دیگر می گذرانند. تعدادی از این پناهندگان که حالا در فیلادلفیای آمریکا مستقر شده اند، از مالزی آمده اند، جاییکه به فرزندانشان اجازه ادامه تحصیل داده نمی شد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/philadelphia-rihyngia-refugees/4426974.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *