«محافظت از آمریکا در برابر یک توافق بد: پایان حضور آمریکا در توافق اتمی با ایران»

کمیته فرعی امنیت ملی، زیرمجموعه کمیته نظارت و اصلاحات دولتی مجلس نمایندگان میزبان ریچارد گلدبرگ از بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، مایکل پریجنت از اندیشکده هادسن، مایکل روبین تحلیلگر ارشد آمریکن اینترپرایز و دیوید البرایت از موسسه مطالعات علوم و امنیت بین‌الملل بود. گزارش فرهاد پولادی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/national-security-subcom-on-iran/4428906.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *