محاکمه ۲۲ دانشجو در ترکیه به اتهام جرایم تروریسم

ترکیه بیست و دو دانشجوی دانشگاه بُسفر را به اتهام جرائم تروریستی محاکمه می‌کند. اتهام این دانشجویان سازماندهی تظاهراتی در اعتراض به عملیات نظامی ارتش ترکیه علیه شبه نظامیان کرد سوریه عنوان شده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/turkey-crackdown/4428956.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *