نگاهی به مطبوعات: نقش کنگره در مذاکرات آمریکا با کره شمالی

نقش کنگره در مذاکرات آمریکا با کره شمالی، سیاست کاخ سفید در خاورمیانه، روابط واشنگتن و اروپا و چشم‌انداز تحریم‌های ایران موضوع شش مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/press-review/4428943.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *