تولید کرم ضد آفتاب از علف دریایی

گروه تخصصی بیماری های پوست، در کینگز کالج بریتانیا، موفق به تولید یک کرم ضد آفتاب از بافت و بقایای علف دریایی شدند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/seaweed-base-sunscreen/4430348.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *