شرکت پرزیدنت ترامپ در کنفرانس سران هفت کشور قدرتمند صنعتی جهان

پرزیدنت ترامپ که امروز برای شرکت در کنفرانس سران هفت کشور قدرتمند صنعتی جهان، گروه هفت، به کانادا سفر می کند در چند توییت پی در پی، روابط تجاری کنونی کانادا و اتحادیه اروپا با آمریکا را ناعادلانه توصیف کرده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/trump-g7/4430268.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *