نگاهی به مطبوعات: سیاست دولت ترامپ در برابر کره شمالی و ایران

اجلاس گروه هفت، سیاست دولت ترامپ در برابر کره شمالی و ایران و سفر اروپایی نخست وزیر اسرائیل موضوع چهار مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/press-review/4430624.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *