کنگره آمریکا و دیدار تاریخی پرزیدنت ترامپ با رهبر کره شمالی

رییس جمهوری آمریکا پیشاپیش دیدار خود با رهبر کره شمالی گفت وی از هر لحاظ آماده این دیدار مهم است. در این میان قانونگذاران جمهوریخواه پنجشنبه در این ارتباط حمایت خودرا از پرزیدنت ترامپ اعلام کردند و برخی از دمکراتها نگرانیهایی ابراز کردند.
گزارش شهلا آراسته
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-north-korea-summit-congress/4430287.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *