تور شکیبایی در مدرسه شبانه روزی هزاره رمضان

حمله به سه کلیسا طی ماه گذشته در اندونزی پرجمعیت ترین کشور مسلمان در جهان مردم این کشور را کمی نگران کرده زیرا که از احتمال درگیری مذهبی خبر می دهد. حالا در ماه رمضان، برخی از مدارس پیروان ادیان دیگر را برای گفتگو در جهت درک متقابل در کنار هم دیگر می آورند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/ramadan-boarding-school/4431862.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *