شرکت پرزیدنت ترامپ در اجلاس سران هفت قدرت صنعتی

پرزیدنت ترامپ در آستانه سفر به سنگاپور، در اجلاس سران هفت قدرت صنعتی شرکت کرد که در کانادا برگزار شده است و موازنه منفی در تجارت آمریکا با کشورهای اروپائی، مهم ترین موضوع در دستور کار آن است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/trump-g7/4431709.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *