هشدار نسبت به احتمال افزایش خودکشی

در پی انتشار خبر خودکشی کیت اسپید و آنتونی بوردین، دو چهره سرشناس و موفق صنعت مد و سرگرمی، مقام های بهداشتی نسبت به افزایش خطر سرایت اقدام به خودکشی، در افراد مستعد، در چند هفته آینده هشدار دادند. گزارش شیده رضایی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/shideh-rezaei/4431721.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *