گزارشی از یک مرکز میراث فرهنگی در هنگ کنگ

یک ساختمان قدیمی در هنگ کنگ، که به دوران مستعمراتی بریتانیا در اواسط قرن نوزدهم میلادی تعلق داشت، حالا به مرکزِ میراث فرهنگی تبدیل شده است.
گزارشِ رزیتا ایراندوست
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/hong-kong-cultural-centre/4431727.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *