سازمان ملل: سوریه با بزرگترین بحران انسانی روبروست

سازمان ملل متحد می‌گوید سوریه با بزرگترین بحران انسانی روبروست زیرا کشتار، جابجایی افراد، گرسنگی و بیماری جان بیش از ۱۳ میلیون نفر را، که به کمکهای بین المللی متکی هستند، تهدید می‌کند. لیسا اشلاین، خبرنگار صدای آمریکا، این گزارش را از ژنو ارسال کرده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/un-syria/4434037.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *