موزه جدیدی در کنار اهرام، میزبان آثار باستانی چند هزار ساله مصر می‌شود

تعدادی از آثار هنری متعلق به هزاران سال پیش، به نزدیکی محل کشف بازگردانده می شوند. قرار است بخش‌هایی از یک موزه بزرگ مشرف به اهرام جیزه اوایل سال آینده گشایش یابد. انتظار می‌رود که این نمایشگاه توجه بسیاری را به خود جلب کند. جزئیات بیشتر در گزارش زلاتیکا هوک.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/egypt-museum/4434042.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *