نگاهی به محل ملاقات امروز ترامپ و کیم؛ جزیره‌ای رویایی با هتل گران قیمت کاپالا

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/singapore/4434202.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *