گفت و گو با وکیل رامین حسین پناهی درباره تلاش دوباره برای اعاده دادرسی

در پی رد درخواست اعاده دادرسی پرونده رامین حسین پناهی، زندانی کرد محکوم به اعدام، در دیوان عالی کشور، حسین احمدی نیاز وکیل او در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا از تلاش دوباره برای اعاده دادرسی پرونده رامین حسین پناهی خبر داد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-human-rights/4434038.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *