بررسی مقالات مربوط به مذاکرات آمریکا و کره شمالی در مطبوعات انگلیسی زبان

واکنش ها به اجلاس سنگاپور موضوع مقالاتی در رسانه های جهان است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/press-review/4435683.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *