بررسی واکنش ها در اسرائیل و کشورهای منطقه به فصل جدید روابط آمریکا و کره شمالی

مناشه امیر، سردبیر رادیو پیام اسراییل، از اورشلیم واکنشها در اسراییل و کشورهای منطقه به فصل تازه روابط میان واشنگتن و پیونگ یانگ را بررسی کرده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/menasheh-amir/4435682.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *