ترامپ:خواسته ما از کره شمالی ساده و مشخص است؛ برنامه هسته ای را کنار بگذارید.

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-trump-north-korea/4435621.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *