گفتگوی اختصاصی صدای آمریکا با ترامپ؛ رهبر کره شمالی خشن است اما با هم کنار آمدیم

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/trump-greta-6/4435702.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *