گفتگوی اختصاصی صدای آمریکا با ترامپ؛ سه ماه است که با کره شمالی در تماس هستیم

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/trump-greta-3/4435692.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *