گفتگوی اختصاصی صدای آمریکا با ترامپ؛ ۹۰ درصد وقت من صرف مذاکره برای غیرهسته‌ای شدن کره بود

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/trump-greta-2/4435686.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *