مقام حزب دموکرات کردستان ایران: مشکلات اقتصادی مردم کرد را در ایران به اعتراض مجبور کرده است

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-kurd/4449075.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *