ادامه بحران انسانی جنگ داعش؛ هزاران نفر در مرز عراق بی خانمان هستند

شاید نبرد با داعش در عراق به پایان رسیده باشد، اما ابعاد گسترده بحران انسانی ناشی از این جنگ همچنان باقی است. هدر مورداک، گزارشگر صدای آمریکا بازدیدی داشته از اردوگاه بیابانی حسن شام در عراق، کمپی که زندگی در آنجا با وجود پایان جنگ، همچنان در شرایطی سخت می گذرد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iraq-homeless/4450340.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *