یک پژوهش تازه: ویروس تب‌خال در بروز آلزایمر نقش مهمی دارد

پژوهشگران دانشگاه مانت سینای نیویورک به شواهد معتبری دست یافته اند که نشان می دهد، دو زنجیره ویروس هرپس یا تبخال، در بروز آلزایمر، نقش مهمی ایفا می کند. آلزایمر، بیماری شایع، مهلک و پرهزینه ای است که تقریبا در هر دقیقه یک نفر به تعداد مبتلایان آن در جهان افزوده می شود. گزارش شیده رضایی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/shideh-rezaei/4450427.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *