نتیجه یک پژوهش جدید درباره سودمندی قهوه در یک مجله معتبر پزشکی

نتیحه یک پژوهش که این هفته در ژورنال معتبر بیولوژی پلوس منتشر شده، بار دیگر بحث های موافق و مخالف درباره سودمندی قهوه را دامن زده و این بار به مرتبه علمی بسیار بالاتری ارتقا داده است.
گزارش شیده رضایی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/shideh-rezaei/4451675.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *