رفع ممنوعیت رانندگی زنان سعودی در پی سالها مبارزه پیگیرانه

زنان سعودی، در پی سه دهه مبارزات پيگيرانۀ زنان و مردان مدافع حقوق زنان، از نيمه شب شنبه دوم تیر، به حق رانندگی و خريد اتومبيل بدون اجازه و اتکا به مردان دست يافتند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/saudi-arabia-women-rights/4452341.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *