امیر فخرآور: پیش نویس قانون اساسی پیشنهادی را معرفی کردیم

«کنگره ملی ایرانیان» در چارچوب رشته کنفرانسهای انتقال دموکراتیک در ایران، امروز میزبان گروهی از اعضای کنگره آمریکا و چهره های مخالف جمهوری اسلامی، تحت عنوان ا«نقلاب قانون اساسی» بود.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/fakhravar-sot-2/4455400.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *