مروری بر مطبوعات

سیاست خارجی دولت ترامپ، طرح صلح جدید کاخ سفید برای خاورمیانه، و تاثیر اعتراضات در ایران بر استراتژی واشنگتن در برابر تهران موضوع چهار مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/press-review/4455426.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *