گزارش فرهاد پولادی از کنفرانس گذار دموکراتیک ایران در واشنگتن

کنگره ملی ایرانیان در چارچوب رشته کنفرانسهای انتقال دموکراتیک در ایران امروز میزبان گروهی از اعضای کنگره آمریکا تحت عنوان انقلاب قانون اساسی بود. هدف از برگزاری کنفرانسهای انتقال دموکراتیک در ایران بررسی راههای برقراری دولتی سکولار؛ چند صدایی و دموکراتیک در ایران است.
گزارش فرهاد پولادی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/farhad-pouladi-amir-abbas-fakhravar/4455374.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *