رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا: رژیم نتوانسته به نیازهای مردم پاسخ دهد و در آستانه سقوط است

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/gingrich-sot/4461611.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *