رباتی که شاید به زودی کار پزشکان را انجام دهد؛ توضیحات علی پارسا، بنیانگذار شرکت بابیلون

یک شرکت بریتانیایی تولید هوش مصنوعی می گوید پزشکان رباتی آن شرکت که به هوش مصنوعی مجهزند می توانند همان کاری را انجام دهند که پزشکان امروزه قادر به ان هستند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/world-al-doctor/4461424.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *