رودی جولیانی از مشاوران پرزیدنت ترامپ: تغییر رژیم در ایران صورت می‌گیرد

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/juliani-sot/4461621.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *