قسمت دوم فیلم سیکاریو همزمان با بحث‌ها درباره مهاجران غیرقانونی در آمریکا

قسمت دوم فیلم سیکاریو در تعطیلات آخر این هفته اکران عمومی شد. سیکاریوی دوم در هفته ای اکران میشود که داغترین خبرها در آمریکا موضوع آوارگان آمریکای مرکزی و جنوبی است که از طریق مرز مکزیک، به طور غیرقانونی، گاهی همراه با بچه، وارد خاک آمریکا می شوند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/movie-sicario-2/4461432.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *