وزیر خارجه پیشین ایتالیا: اتحادیه اروپا باید با آمریکا علیه جمهوری اسلامی همراه شود

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/ex-italian-foreign-minister-sot-2/4461510.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *