وزیر خارجه پیشین ایتالیا: تحریم و انزوای رژیم ایران جواب داده است

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/ex-italian-foreign-minister-sot-1/4461508.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *