استفاده دانشمندان سوئدی از مدل‌های سه بعدی برای شناخت جزئیات کهکشان راه شیری

پژوهشگران سوئدی می گویند مدل های سه بعدی واقعیت مجازی می تواند به شناخت کهکشان راه شیری و همچنین ساختار سلول های بنیادی بدن انسان کمک کند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/sweden/4462330.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *