انتخابات مکزیک برگزار شد؛ آیا آنها یک رهبر «چپ» بر می‌گزینند؟

در مکزيک، مردم روز يکشنبه برای انتخاب رئيس جمهوری، اعضای دو مجلس کنگره و ۹ فرماندار به پای صندوق رأی رفتند. نتيجه چندين نظر سنجی تا کنون بطور پيوسته نشان می دهد مکزيک اين بار برای مبارزه با فقر، فساد، جرم و جنايت و کارتل های مواد مخدر در آستانۀ چرخش به چپ قرار دارد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/mexico-election/4462373.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *