حمایت اهوازی‌ها از مردم معترض در خرمشهر | فیلم ارسالی

بامداد دوشنبه صدها نفر در خیابان نادری و برخی نقاط دیگر اهواز تجمع در حمایت از مردم خرمشهر برگزار کردند. آنها با یزله عربی خوانی همراهی خود را اعلام کردند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-protest/4462507.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *