فیلم ارسالی: تجمع خودجوش مردم بندر ماهشهر در حمایت از اعتراض خرمشهری ها به بی‌آبی

یکشنبه شب چندین فیلم از تجمع مردم ماهشهر منتشر شد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-protest/4462505.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *