مخالفان با سیاست پرزیدنت ترامپ درباره مهاجرت در شهرهای آمریکا تجمع اعتراضی برگزار کردند

در چند روز گذشته انتقادات و مخالفت های افکار عمومی آمريکا با مواضع رئيس جمهوری در ارتباط با مسئلۀ مهاجرت به صورت اعتراضات خيابانی در سراسر کشور بازتاب گسترده ای داشته است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-immigration/4462328.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *