ایجاد یک پناهگاه دریایی برای نهنگ و دلفین‌ها در ایسلند

اولین پناهگاه گونه های مختلف نهنگ و دلفین در جهان، در خلیجی در ایسلند ایجاد شد. این منطقه حفاظت شده سال آینده به دو نهنگ سفید خوش آمد می گوید.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iceland-whale/4462374.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *