چرا «جان بولتون» معتقد است موضوع نفوذ ایران در منطقه از سرنوشت اسد مهمتر است

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-iran/4463344.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *