گزارش گیتا آرین از سخنان مقام ارشد وزارت خارجه درباره سیاست دولت ترامپ در قبال جمهوری اسلامی

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/hook/4463699.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *